Over VVDV!

Doelstelling

Stichting VOETJES VAN DE VLOER! heeft als doelstelling het aanbieden van regelmatig muzikaal vermaak aan bewoners van zorgcentra om daarmee een bijdrage te leveren aan het welzijn van kwetsbare groepen.

Stichting VVDV! beoogt deze doelstelling te realiseren middels het vervullen van een bemiddelingsfunctie tussen zorgorganisaties en artiesten, waarbij wordt ingezet op diversiteit van het muzikale aanbod.

Samenvatting Beleidsplan

Een samenvatting van het beleidsplan is onderaan deze pagina te downloaden.

Bestuur

Voorzitter:  Len Dingler

Secretaris:  Ron Vriends

Penningmeester:  Fred Kuipers

Beloningsbeleid

De bestuursleden doen hun werk onbezoldigd en ontvangen ook geen onkostenvergoeding.

Actueel 

Stichting VVDV! is in 2017 opgericht.  Er wordt voortdurend gewerkt aan de opbouw van een netwerk binnen de zorgsector, de pool van musici en een gezonde financiële basis.

De muzikale activiteiten zijn in 2020 van start gaan waarbij voor de optredens passende maatregelen worden genomen ten aanzien van de situatie met Covid-19.

Momenteel is de ANBI-beschikking in voorbereiding.

Partners